"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเหรียญทอง ชายคู่ รุ่นอายุ 12 ปี กีฬาเทเบิลเทนนิส

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธนกฤต ลีลาสถาพร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/11
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชายคู่ รุ่นอายุ 12 ปี กีฬาเทเบิลเทนนิส จากการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัด้ชียงใหม่ ประจำปี 2565
จัดการแข่งขันโดย การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565