"The ultimate aim of education is the development of character"

CSTD THAILAND DANCE GRAND PRIX 2021

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงลภัสรดา หินขุน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/10
ที่ได้รับรางวัล Second Place Troupe Classical Ballet 13 & Under รายการแข่งขัน CSTD THAILAND DANCE GRAND PRIX 2021
การแข่งขันระดับประเทศ เมื่อวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ