"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) เทควันโด JAMPHA CHAMPIONSHIP  ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูวสิษฏ์  ไชยประสิทธิ์ ชั้น ป 3/7 (TEAM SMART TAEKWONDO) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)  รุ่นอายุ 9-10 ปี  รุ่น E  ระดับ OPEN  (Class A)   น้ำหนัก 29-32 กิโลกรัม เคียวรูกิ (ต่อสู้) ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด JAMPHA CHAMPIONSHIP  ประจำปี 2565  วันที่ 19 มิถุนายน 2565ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์  จังหวัดลำพูน จัดโดย BAILE TAEKWONDO LAMPHUN   ระดับจังหวัด