"The ultimate aim of education is the development of character"

ชนะเลิศ (เทควันโด)รายการแข่งขัน JAMPHA CHAMPIONSHIP 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายอภิวิชญ์ ขวัญสุวรรณ ชั้น ป.3/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากรายการแข่งขัน JAMPHA CHAMPIONSHIP 2022 ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 7 – 8 ปี ชาย น้ำหนัก 38 ก.ก. ขึ้นไป สังกัดทีม STC ACADEMY ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565  จัดโดย BAILE TAEKWONDO LAMPHUN ระดับจังหวัด