"The ultimate aim of education is the development of character"

ชนะเลิศ (เทควันโด) รายการJAMPHA CHAMPIONSHIP 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกมลวดี จักขุเนตร ชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด รุ่นอายุ 7 – 8 ปี หญิง น้ำหนัก 20 กก. ประเภท ต่อสู้ รุ่น A จากรายการJAMPHA CHAMPIONSHIP 2022 by BAILE TAEKWONDO LAMPHUN ณห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 จัดโดยห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูนและBAILE TAEKWONDO LAMPHUN ระดับจังหวัด