"The ultimate aim of education is the development of character"

1 เหรียญเงินและ 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนส์ชิพ ครั้งที่3ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธนัช มงคลศิวกุล ชั้นป.3/2 เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนส์ชิพ ครั้งที่3 ประจำปี 2565 ได้รับ 1 เหรียญเงิน ท่ากรรเชียง ระยะ 50เมตร และ 1 เหรียญทองแดง ท่ากรรเชียง ระยะ25เมตร  ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2565  จัดโดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง  ระดับจังหวัด