"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ CHIANGRAI Sport City Taekwondo Championship 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปุณณวิชย์ สุวรรณนิตย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง)และ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) ประเภททีมต่อสู้ การแข่งขวัญกีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ CADET Kyoruki รุ่นอายุ 12-14ปี ชาย น้ำหนัก 45-49 กิโลกรัม รายการ CHIANGRAI Sport City Taekwondo Championship 2022 วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงราย จังหวัดเชียงราย