"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ CHIANGRAI Sport City Taekwondo Championship 2022

ขอแสดงความยินดีกับ นายปิยังกูร ปิกวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) การแข่งขวัญกีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 15-17 ปี) น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม รายการ CHIANGRAI Sport City Taekwondo Championship 2022 วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงราย จังหวัดเชียงราย