"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพิชญ์ชยุตม์ เหล็กบุญเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับ ชนะเลิศอันดับ 1 และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาจ.เชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน ภาค 5  การแข่งขันกีฬาเทควันโด (รุ่นอายุ 15 – 17 ปี ชาย นน.ไม่เกิน 45 kg.) ในกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 42 จัดโดย สมาคมการท่องเที่ยวการกีฬาจ.เชียงใหม่ ณ สนามโรงเรียนสารภีพิทยาคม