"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันฟุตบอลลูกหนังเยาวชนไร่เยาวเรศ U13

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูมิรพี ฝอยหิรัญ เด็กชายปกรณ์เกียรติ มุ่งธัญญา เด็กชายธนกฤต สมเกตุ เด็กชายจักษ์มงคล อัญญประเสริฐ์ และ เด็กชายศิวโรจน์ อิทธิพงศ์ทวี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันฟุตบอลลูกหนังเยาวชนไร่เยาวเรศ U13 พ.ต.ท.ธีระดล ดาวเงิน ประธานจัดการแข่งขัน วันที่ 15-16 ก.ค.65 ณ สนามฟุตบอลไร่เยาวเรศ