"The ultimate aim of education is the development of character"

ชนะเลิศ  ฟุตบอล 4 เส้า รายการสันกำแพงสเตเดียม ครั้งที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอล ระดับประถมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ได้แก่ เด็กชายนพวรรธน์ เตปินตา ชั้น ป.3/13 , เด็กชายรัชช์ณาเอก อินต๊ะรักษา ชั้น ป.3/7 , เด็กชายชนน ชุติพงษ์วิเวท  ชั้น ป.3/12 , เด็กชายจิรัฏฐ์ ลือชัย ชั้น ป.3/11 , เด็กชายเตชิน ยศสุข ชั้น ป.2/2 เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 4 เส้า รุ่นอายุ 9 ปี รายการสันกำแพงสเตเดียม ครั้งที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565  ณ สนามฟุตบอลสันกำแพง สเตเดียม  จัดโดยอิ๊ดธุรกิจยนต์ ระดับจังหวัด