"The ultimate aim of education is the development of character"

ชนะเลิศ อันดับที่ 2 รายการฟุตบอลลีก – สองลม (จ.พะเยา)

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอล ระดับประถมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้แก่ เด็กชายเชฏฐวุฒิ เสิศเศรษฐการกุล ชั้น ป.3/5 , เด็กชายหมิงซัน จาง ชั้น ป.3/5 , เด็กชายณัฐพิศุทธิ์ วันควร ชั้น ป.3/12 , เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ วิเศษประภา ชั้น ป.3/8 เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีก – สองลม ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ณ สองลมสเตเดียม จังหวัดพระเยา จัดโดยสองลมสเตเดียม จังหวัดพะเยา ระดับจังหวัด