"The ultimate aim of education is the development of character"

CHAINGRAI SPORT CITY TAEKWONDO CHAMPOINSHIPS 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพุทธคุณ  ไทยกรรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ที่ได้รับรางวัล
– เหรียญทอง พุมเซ่ เดี่ยว สายน้ำตาล
– เหรียญทองแดง พุมเซ่เดี่ยว สายดำ
รายการแข่งขัน CHAINGRAI SPORT CITY TAEKWONDO CHAMPOINSHIPS 2022 ชิงเแชมป์ภาคเหนือตอนบน
จัดโดย การกีฬาจังหวังเชียงราย เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565