"The ultimate aim of education is the development of character"

CHAINGRAI SPORT CITY TAEKWONDO CHAMPOINSHIPS 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภัทศิตา ศิริปัญญา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ที่ได้รับรางวัล – ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท Kyorgi TEAM FEMALE 9-10 ปี – เหรียญเงิน ประเภทยุวชนหญิง 9-10 ปี รุ่นน้ำหนัก 32-36 ปี รายการแข่งขัน CHAINGRAI SPORT CITY TAEKWONDO CHAMPOINSHIPS 2022 จัดโดย การกีฬาจังหวังเชียงราย เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565