"The ultimate aim of education is the development of character"

SASMO 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรัชญ์สิรี ลิ้มศิริวิถี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10 ที่ได้รับรางวัล – เหรียญทอง GOLD AWARD – Country Rank อันดับที่ 4 – Global Rank อันดับที่ 38 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก นานาชาติ SASMO 2022 (Singapore & Asian School Math Olympiad) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 33,417 คน จาก 30 ประเทศ จัดโดย Singapore international Mastery Contests Centre (SIMCC) วันที่ 12 พฤษภาคม 2565