"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทพุมเซ่ รุ่นอายุ 13 -14 ปี

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธิติพัทธ์ ไพรศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทพุมเซ่ รุ่นอายุ 13 -14 ปี ในการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดลำพูน ปี 2565 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน