"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศอันดับ 2 Class C Girl

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอุรุชา นิมานนท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Class C Girl รายการแข่งขัน Northern Junior Golf Club Alpine Chiangmai – NTJGC Junior Golf Championships 2021 – 2022 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2565