"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญทอง วิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ TEDET ครั้งที่ 12

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรัชญ์สิรี ลิ้มศิริวิถี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ จากการทดสอบออนไลน์ TEDET ครั้งที่ 12
Thailand Educational Development and Evaluation Test จัดโดย TEDET for Education Foundation วันที่ 24 มิถุนายน 2565