"The ultimate aim of education is the development of character"

1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

เด็กหญิงวชิรภรณ์ รื่นรมย์ ชั้น ป.2/10 ได้รับ 1 เหรียญทอง ท่าเตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร , 1 เหรียญเงิน ท่ากรรเชียง 25 เมตร , 4 เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร , กบ 25 เมตร , กบ 50 เมตร ,ผีเสื้อ 50 เมตร และถ้ วยรางวัลคะแนนรวมรุ่นอายุ 7 ปี อันดับที่ 6 จากรายการแข่งขันว่ายน้ำอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2565 ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(ขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จังหวัดลำปาง จัดโดยโรงเรียนอนุบาลลำปาง(ขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ระดับภาค