"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 รายการหางดงคัพ ครั้งที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬาฟุตบอลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 รายการหางดงคัพ ครั้งที่ 2 (รุ่นเยาวชน 12 ปี )
วันที่ 7 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2565 ชิงถ้วยถ้วย พ.ต.อ. คมสัน มีภักดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจหางดง
1. เด็กชายจักษ์มงคล อัญญประเสริฐ์
2. เด็กชายภูมิรพี ฝอยหิรัญ
3. เด็กชายธนกฤต สมเกตุ