"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน “สันกำแพงยูธคัพ” ครั้งที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายจิรัฎฐ์ ลือชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11
เด็กชายนพวรรธน์ เตปินตา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13
เด็กชายณัฐวัศ หนูสังข์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
เด็กชายภูริวัฒ พิณไชย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน “สันกำแพงยูธคัพ” ครั้งที่ 5
และ เด็กชายภูริวัฒ พิณไชย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลกองหน้ายอดเยี่ยม การแข่งขันฟุตบอล 7 คน “สันกำแพงยูธคัพ” ครั้งที่ 5
ณ สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลสันกำแพง ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565