"The ultimate aim of education is the development of character"

YAMAHA GOLD PRIZE

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปัณณวิชญ์ ปัญญามูลวงษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 ที่ได้รับรางวัล YAMAHA GOLD PRIZE ประเภท YAMAHA Band Challenge รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และได้เป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งขันระดับประเทศ จากการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2021 จัดโดย โรงเรียนดนตรียามาฮานครพิงค์ 2 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565