"The ultimate aim of education is the development of character"

Runner-up Class C Girl

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมนพร อุ่นใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ที่ได้รับรางวัล Runner-up Class C Girl
จากการแข่งขัน Singha Junior Northern Open 2022 จัดโดย ชมรมกอล์ฟเยาวชนสิงห์ภาคเหนือบน ณ สนามที่ 2
กัสซันพาโนราม่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565