"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทพุมเซ่ ชายเดี่ยว สายแดง และ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทพุมเซ่ ชายคู่ สายดำ-แดง รุ่นอายุ 11-12 ปี

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพุทธคุณ ไทยกรรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันโด
ประเภทพุมเซ่ ชายเดี่ยว สายแดง รุ่นอายุ 11-12 ปี และ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทพุมเซ่ ชายคู่ สายดำ-แดง รุ่นอายุ 11-12 ปี
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน