"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ สายเขียว รุ่นอายุ 9 – 10 ปี และ รางวัลชนะเลิศประเภทพุมเซ่ทีม สายเหลือง

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจิตติพัฒน์ ไพรศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/12 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ สายเขียว รุ่นอายุ 9 – 10 ปี และ รางวัลชนะเลิศประเภทพุมเซ่ทีม สายเหลือง การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน