"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเทควันโด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจิณณ์ บัวสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/12 ที่ได้รับรางวัล – ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ยุวชน 11-12 ปี Class A รุ่น ไม่เกิน 31 กิโลกรัม – เหรียญทอง ประเภททีมยุวชนชาย อายุ 11-12 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 105 กิโลกรัม การแข่งขันเทควันโด องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุตรดิตถ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 การแข่งขันระดับจังหวัด