"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญทอง กีฬาเทควันโด รายการแข่งขัน”JAMPHA CHAMPIONSHIP 2022

          ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปิติภัทร ทุ่งไพศาล  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ “JAMPHA CHAMPIONSHIP 2022”

     จัดโดยสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทยจ.ลำพูน ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์ จ.ลำพูน วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565