"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญทอง กีฬาเทควันโด รายการแข่งขัน”JAMPHA CHAMPIONSHIP 2022″

     ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปุณณวิชย์ สุวรรณนิตย์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัล
– ชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ “JAMPHA CHAMPIONSHIP 2022” รุ่นอายุ12-14 ปี ชาย (นน 45 – 49 KG.) ระดับภาค
– ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 12-14ปี ชาย

จัดโดยสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทยจ.ลำพูน ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์ จ.ลำพูน วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565