"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญทองแดง กีฬาเทควันโด รายการแข่งขัน”JAMPHA CHAMPIONSHIP 2022″

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปิยังกูร ปิกวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ “JAMPHA CHAMPIONSHIP 2022” รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 15-17 ปี) น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม ระดับภาค จัดโดยสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทยจ.ลำพูน ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์ จ.ลำพูน วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565