"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญทองแดง กีฬาเทควันโด รายการแข่งขัน”JAMPHA CHAMPIONSHIP 2022″

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพิชญ์ชยุตม์ เหล็กบุญเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ “JAMPHA CHAMPIONSHIP 2022” รุ่นอายุ12-14 ปี ชาย (นน37-41KG.) รุ่นC.Open ระดับภาค จัดโดยสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทยจ.ลำพูน ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์ จ.ลำพูน วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565