"The ultimate aim of education is the development of character"

ชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 17

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงไอย์รีน จันทรรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับที่ 3 ระดับอายุ 9-12ปี  พร้อมรับเงินรางวัล 6,000บาท โล่และเกียรติบัตรระดับประเทศ รวมถึงร่วมแสดงผลงานนิทรรศการณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กทม. ในเดือน กรกฎาคม 2565

รายการแข่งขันการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 17  (ระดับประเทศ) จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม