"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลถ้วยคะแนนรวมลำดับที่ 3 รุ่น 12 ปีหญิง จากการแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปรินเตอร์ ครั้งที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณภาภัช ชินวัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ที่ได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมลำดับที่ 3 รุ่น 12 ปีหญิง จากการแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปรินเตอร์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดลำปาง