"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเทควันโด องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุตรดิตถ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธันส์พศิน ไชยบาล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอลรายการเจ้าขุนรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี U 10 ชิงแชมป์ภาคเหนือ ณ นามสโมสรนครเชียงใหม่เอฟซี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564