"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัล “เกมการเรียนรู้” จาก IPST Thailand

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปวิช ศิริพันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9 ได้รับรางวัล  “เกมการเรียนรู้” จากการส่งผลงานภาพวาดระบายสีภายใต้แนวคิด “น้ำคือชีวิต” เนื่องในวันน้ำโลก (World Water Day) รุ่นอายุ 9 ปี จัดโดย IPST Thailand ให้ไว้ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565