"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี รายการแสงตะวันคัพ (ระดับจังหวัด)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐวัศ หนูสังข์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี รายการแสงตะวันคัพ การแข่งขันระดับจังหวัด ณ JPT arena Chiangmai เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565