"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวณภัทร วราทรนิธิศ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณภัทร วราทรนิธิศ ม.5/10   ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รุ่นอายุ 15-17 ปี  ระดับ OPEN จากการแข่งขันเทควันโด รายการ JAMPHA CHAMPIONSHIP 2022   วันที่ 19 มิถุนายน 2565   ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์   จัดการแข่งขันโดย ชมรมเทควันโด้ลำพูน ร่วมกับ ห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์  (รางวัลระดับจังหวัด)