"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญทองแดงเทควันโด

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปิยังกูร ปิกวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ “อบจ.อุตรดิตถ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 วันที่ 28-29 พฤษภาคม​ 2565 ในรุ่นยุวชนชาย อายุ 15- 17 ปี น้ำหนักไม่เกิน   48 กิโลกรัม