"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น

ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ค้นหาข่าวย้อนหลัง
เลือกเดือน/ปี

เด็กชายธนกร เสาวพนธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการแข่งขันรายการ โครงการสอบท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ(ระดับประเทศ)