"The ultimate aim of education is the development of character"

แสดงความขอบคุณคณบดี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.

ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี, รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช., รศ.ดร.อนุลักษณ์ จันทร์คำ หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ภาควิชาปรสิตวิทยาให้การต้อนรับ ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร ผู้อำนวยการ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ. เชียงใหม่ ที่มาแสดงความขอบคุณคณบดี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสที่ทีม BiDEx จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตัวแทนประเทศไทยได้รับรางวัลระดับโลก 2 รางวัล คือ ISEF Grand Awards อันดับ 1 สาขาเวชศาสตร์ปริวรรต (Translational Medical Science) และ ISEF Top Awards อันดับ 1 รางวัลยกย่องในโครงงานสร้างสรรค์ที่มีผลกระทบสูงในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อไป จากโครงงานเรื่อง “เครื่องมือช่วยวินิจฉัยความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีจากการตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ตับจากภาพถ่ายอุจจาระและการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความเสี่ยงด้วยเทคโนโลยี AI (BiDEx – A Bile Duct Cancer Analyzing Tool)” ซึ่งเป็นรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ระดับนานาชาติ จากการแข่งขันในรายการ Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF) 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา โดยมี ผศ.ดร.ดวงรัตน์ ริยอง และ อ.ดร.สงบ สนิท อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นที่ปรึกษาโครงการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมบุญสมมาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.
 
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร  
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่