"The ultimate aim of education is the development of character"

มอบเกียรติบัตรครูอายุการทำงานครบ 30 ปี

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันเปิดภาคเรียนและวันประชุมครูรวม ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา และโอกาสมอบเกียรติบัตรครูอายุการทำงานครบ 30 ปี ณ โบสถ์ของโรงเรียน และห้องประชุมใหญ่อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส