"The ultimate aim of education is the development of character"

🌈PRC Sports Day 2024: กรีฑาสีระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

🌈PRC Sports Day 2024: กรีฑาสีระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยจัดการแข่งขันกรีฑาสี ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (PRC Sports Day 2024) โดยได้รับเกียรติจาก คุณจันทิรา พลอาจ นายกสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าฯ สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมในพิธี ณ สนามกีฬา PRC Stadium 2020 โดยมีเด็กหญิงภัทศิตา ศิริปัญญา ขึ้นรับการจุดคบเพลิงจากประธานในพิธี และ นายธนาดุล จันต๊ะเป็ง นักกีฬาอาวุโส นำนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตน
💙🤍กิจกรรมกรีฑาสี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา ได้ออกกำลังกาย ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และนักเรียนยังได้รับประสบการณ์การทำงานร่วมกัน การแบ่งปันระหว่างพี่น้อง ที่สะท้อนให้เห็นถึงอุปนิสัย PRC
😎รับชมภาพบรรยากาศกรีฑาสีเพิ่มเติมได้ที่ PRC Mass Media แอดมินจะทยอยลงให้นะครับ