"The ultimate aim of education is the development of character"

🌈PRC Sports Day 2024: กรีฑาสีระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2567

🌈เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขันกรีฑาสี ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2567 (PRC Sports Day 2024) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าฯ สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมในพิธี ณ สนามกีฬา PRC Stadium 2020
💙🤍กิจกรรมกรีฑาสี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา ได้ออกกำลังกาย ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และนักเรียนยังได้รับประสบการณ์การทำงานร่วมกัน การแบ่งปันระหว่างพี่น้อง ที่สะท้อนให้เห็นถึงอุปนิสัย PRC
😎รับชมภาพบรรยากาศกรีฑาสีเพิ่มเติมได้ที่ PRC Mass Media แอดมินจะทยอยลงนะครับ