"The ultimate aim of education is the development of character"

ให้การต้อนรับ สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ ในโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนวัตกรรมของโรงเรียน ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส