"The ultimate aim of education is the development of character"

ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและครู โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและครู โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส