"The ultimate aim of education is the development of character"

ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและครู จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและครู จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส