"The ultimate aim of education is the development of character"

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการบริหารงานวิชาการและการจัดการนวัตกรรมของโรงเรียน ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส