"The ultimate aim of education is the development of character"

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คุณลิสา บูเจนนาส (Lisa Buzenas) ท่านกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ พร้อม กงสุลฝ่ายการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม คุณแอนดรูว์ เลย์ฮี (Andrew Leahy) และ คุณมณฑกานต์ ตันชัยสวัสดิ์ ผู้ช่วยฝ่ายข่าวสารและวัฒนธรรม ในโอกาสเข้าเยี่ยมพบปะพูดคุยกับ ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนและทีมผู้บริหาร และในโอกาสเดียวกันนี้ได้ร่วมหารือในการสนับสนุนความสัมพันธ์ทางด้านเครือข่ายการศึกษา โดยได้รับการแนะนำจากท่านธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (นักเรียนเก่ารุ่น Spider ’25) เพื่อจะให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองคู่มิตรกับเมือง Austin (เพราะท่านกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเป็นศิษย์เก่าจาก University of Texas จากเมือง Ausitin) ทางโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมมือกับท่านกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาในการร่วมทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อไป