"The ultimate aim of education is the development of character"

อบรม Programming and Building Workshop

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรม Programming and Building Workshop ให้กับโรงเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน FIRSTTech Challenge Thailand 2022-2023  ในวันที่ 7-9 ธันวาคม นี้ ได้ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับ
🕹 การประกอบหุ่นยนต์
🕹 การขับเคลื่อนหุ่นยนต์
🕹 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
🤩ซึ่งนอกจากการเตรียมความในการแข่งขันแล้ว 💡 ถือเป็นก้าวแรกของการพัฒนาศักยภาพของน้องๆ เยาวชน 🧒👦👩ที่จะได้เริ่มออกแบบสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อโลกของเราในอนาคต
💡FIRST Tech Challenge 🎉 เป็นมากกว่าการแข่งหุ่นยนต์ 🤖แต่เป็นการรวมพลังสร้างคนสู่นวัตกรรมแห่งโลกอนาคต 🤩