"The ultimate aim of education is the development of character"

สัปดาห์พัฒนาจิตใจ นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา

ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) สภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ “เกินความเข้าใจ”  ให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา ณ โรงละครของโรงเรียน เพื่อเป็นพระพรเสริมสร้างการดำเนินชีวิตของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน