"The ultimate aim of education is the development of character"

สัปดาห์พัฒนาจิตใจ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 

ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) สภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ “เกินความเข้าใจ” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  เพื่อเป็นพระพรเสริมสร้างการดำเนินชีวิตของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ณ โรงละครของโรงเรียน